Category Archives: Tin Tức

Lạm Phát Lõi Là Gì? Tầm Quan Trọng Của Lạm Phát Lõi

Tỷ Lệ Lạm Phát Lõi Được FED Sử Dụng Như Thế Nào?

Lạm phát lõi là một chỉ số quan trọng trong kinh tế học, giúp các nhà hoạch định chính sách có cái nhìn rõ ràng hơn về xu hướng giá cả dài hạn. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về lạm phát lõi, cách nó được xác định, và tại sao nó lại […]

Lạm Phát Do Cầu Kéo: Hiểu Rõ và Giải Pháp Hạn Chế

Những Ảnh Hưởng Của Lạm Phát Do Cầu Kéo

Lạm Phát Do Cầu Kéo Là Gì? Lạm phát do cầu kéo là một trong những dạng lạm phát phổ biến trong nền kinh tế, phản ánh sự tăng giá của hàng hóa và dịch vụ do sự tăng nhu cầu vượt quá khả năng cung cấp. Điều này thường xảy ra khi người tiêu […]

Lạm Phát do Chi Phí Đẩy Là Gì? (Cost-push inflation)

Hiệu Ứng Của Lạm Phát Chi Phí Đẩy

Lạm Phát do Chi Phí Đẩy Là Gì? Lạm phát do chi phí đẩy là hiện tượng tăng giá chung trong nền kinh tế do chi phí sản xuất tăng. Khác với lạm phát cầu kéo, nơi giá cả tăng lên do nhu cầu vượt quá cung, lạm phát chi phí đẩy xảy ra khi […]